ROT-avdraget

Vad är ett ROT-avdrag?
Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som
ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i
nära anslutning till en bostad som du

• äger och som du bor i eller har som fritidsbostad eller
• äger och som dina föräldrar bor i.
(fritidshus, hus och bostadsrätt)Mer information om hus-/ROT-arbete på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se